Month: May 2011

  • Surat Untuk Amry

    Surat / mail / pesan / message dll. Sudah lama sekali saya tidak lagi mendapatkan surat, tentu saja surat dalam bentuk sebenarnya, bukan dalam bentuk elektronik. Kalau surat elektronik sih, […]